Grunnarbeid ferdigplen

Ferdigplenen fra Skaaret er spesielt sammensatt av gressfrøarter for å gi en slitesterk og varig plen. Under følger våre råd for å oppnå et godt resultat ved legging og vedlikehold av ferdigplen.

Grunnarbeid ferdigplen

Før du legger ferdigplen er det viktig med godt grunnarbeid!

Grunnarbeid:

Området der ferdigplenen skal legges må være drenert og grovplanert. Det vil si at røtter, steiner og andre ujevnheter skal fjernes. Området bør bearbeides/harves med spade eller jordfreser.

Etter grunnarbeid, legges et passende lag med jord..

Jord:

Jorda legges ut i en tykkelse på 10-15 cm, litt avhengig av underlaget. Jorda komprimeres så helst med en plenrulle. Du skal ikke kunne tråkke mer enn 5 mm ned i jorden når den er ferdig komprimert.

Vi leverer jord som er veldig godt egnet til ferdigplen. Vår jord er basert på sand, blandet med middels til grov torv som er lite omdannet. Den inneholder også litt leire. Det gjør at jorda har evnen til å holde på og slippe gjennom passe mengder vann som medfører mindre vanningsbehov. Sandinnholdet gjør også at jorda tåler mye tråkk uten at den blir hardpakket.

Finplanering:

Groper og søkk må jevnes ut med jernrive for å sikre god kontakt med underlaget. Bruk gjerne valse eller trommel for å unngå dammer hvor det kan bli stående vann og gjøre det vanskelig å klippe plenen. Løsne til slutt jordlaget i toppen lett med rive.

Gjødsling og kalking:

Spre ut ca. 4-5 kg NPK 18-3-15 gjødsel pr. 100 m2. Kalking må vurderes ut fra Ph i jorda (surhetsgrad). Dette fastslås ved en jordprøve som sendes til f.eks. Eurofins. Sørg for jevn fordeling av både gjødsel og eventuell kalk.

Til toppen