Vedlikehold av ferdigplen

Din ferdigplen er ikke vedlikeholdsfri, bare nesten.

Vedlikehold av ferdigplen

Tips til hvordan du vedlikeholder ferdigplenen

  • Klipp plenen etter 3-4 uker, klipp da ikke mer en 1/3 av totallengden på en gang.
  • Plenen kan deretter klippes oftere, anbefalt lengde 4-5cm.
  • Plenen kan kalkes med 10 kg pr 100 m2 hver vår dersom det er mistanke om at jorda er sur. Det vil si en Ph under 6 som må fastslås gjennom en jordprøve.
  • Plenen gjødsles med 4-5 kg NPK 11-5-18 pr 100 m2 hver vår og sommer (juni/juli) og 3 kg NPK pr. 100 m2 på høsten (senest 15 sept).
Til toppen